به اهمیت موضوع جمع آوری اطلاعات و ساماندهی آماری جامعه شطرنج از جمله شطرنجبازان، مربیان، داوران و سایر دست اندرکاران رشته شطرنج، این فدراسیون ضمن اجباری اعلام نمودن عضویت در سیستم جامع الکترونیکی فدراسیون و داشتن شماره عضویت فدراسیون برای هر فرد فعال در این رشته، بدینوسیله اعلام می دارد عضویت در سیستم جامع فدراسیون از تاریخ 20/4/88 لغایت 15/5/88 به صورت رایگان می باشد.

بدیهی است از تاریخ 1/6/88 به بعد حضور شطرنجبازان در کلیه رویدادهای شطرنج اعم از مسابقات داخلی و برون مرزی، دوره ها و یا رسیدگی به امور اداری و درخواست ها و ... منوط به داشتن شماره عضویت معتبر در سیستم جامع و سایت فدراسیون می باشد و پس از آن تاریخ نیز شرایط جدید عضویت اعمال خواهد شد.

لذا خواهشمند است کلیه شطرنجبازان ، داوران و مربیان شطرنج استان جهت تکمیل فرمهای عضویت و تحویل مدارک با هیئت شطرنج استان تماس گرفته و جهت عضویت اقدام نمایند.

فرم های عضویت رایگان از سایت فدراسیون به نشانی www.chessfederation.ir قابل دریافت میباشند.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 12 مرداد 1388    | توسط: مدیر سایت    | طبقه بندی:    | نظرات()