شرایط عضویت در سیستم جامع اطلاعات الکترونیکی فدراسیون شطرنج در سال 1389 به این شرح اعلام گردید :

نظر به فعال سازی سیستم جامع اطلاعات الکترونیکی فدراسیون در سال 1389 و اهمیت و لزوم همکاری و هماهنگی تمامی هیات ها، باشگاهها و کمیته های فدراسیون در این زمینه؛ از ابتدای سال 1389 تمامی بازیکنان، مربیان، داوران و دست اندرکاران این رشته باید دارای کارت عضویت معتبر و شماره شناسه عضویت فدراسیون باشند.

در همین راستا مقتضی است ضمن فراهم نمودن شرایط عضویت تمامی افراد تحت پوشش، توجه فرمائید که شرط عضویت شرکت کنندگان در سیستم جامع فدراسیون طبق آیین نامه های مسابقات فدراسیون و دوره های مربیگری و داوری الزامی می باشد. ضمناً شرایط عضویت فدراسیون شطرنج به شرح پیوست اعلام و ابلاغ می گردد.

دریافت فرم عضویت در سیستم جامع

نوشته شده در تاریخ شنبه 28 فروردین 1389    | توسط: مدیر سایت    | طبقه بندی:    | نظرات()