جلسه نهایی کمیته فنی فدراسیون شطرنج در خصوص نحوه برگزاری مسابقات قهرمانی کشور در سال 1389 در تاریخ سوم خردادماه برگزار شد که مصوبات جلسه در دو بخش مسابقات قهرمانی آقایان و بانوان به شرح ذیل می باشد:

>> آقایان: مسابقات قهرمانی کشور آقایان در سال 1389 در دو مرحله انجام خواهد شد:

مرحله اول تحت عنوان "جشنواره سراسری آزاد کشور" به روش سوئیسی و حداقل در 11 دور انجام خواهد گرفت. شرکت در این مسابقه برای کلیه علاقه مندان آزاد است و 20 نفر اول این مسابقه برای مرحله دوم (نهایی) انتخاب خواهند شد. محل برگزاری، شرایط اسکان و غذا، ورودیه و ... متعاقباً توسط کمیته مسابقات فدراسیون شطرنج اعلام خواهد شد.

مرحله دوم: مرحله نهایی مسابقات قهرمانی کشور حداکثر با 32 شرکت کننده و به روش سوئیسی در 11 دور انجام خواهد گرفت. شرکت کنندگان شامل:

- قهرمان کشور در دوره قبل.
- 10 نفر برتر از فهرست درجه بین المللی فیده بر اساس فهرستی که در زمان آغاز مسابقات جشنواره سراسری آزاد کشور موجود است.
- 20 نفر اول از مسابقات جشنواره سراسری آزاد کشور.
- یک نفر سهمیه میزبان.

تبصره یک: در صورت انصراف هر یک از این بازیکنان، هیچ بازیکنی به هیچ شکل جایگزین نخواهد شد.
تبصره دو: تنها در صورت فرد شدن تعداد شرکت کنندگان، ریاست فدراسیون می تواند یک نفر را شخصاً برای حضور در مرحله نهایی مسابقات قهرمانی کشور انتخاب و اضافه کند.


>> بانوان: مسابقات قهرمانی کشور بانوان در سال 1389 در دو مرحله انجام خواهد شد:

مرحله اول تحت عنوان "جشنواره سراسری آزاد کشور" به روش سوئیسی و در 11 دور انجام خواهد گرفت. شرکت در این مسابقه برای کلیه علاقه مندان آزاد است و 10 نفر اول این مسابقه برای مرحله دوم (نهایی) انتخاب خواهند شد. محل برگزاری، شرایط اسکان و غذا، ورودیه و ... متعاقباً توسط کمیته مسابقات فدراسیون شطرنج اعلام خواهد شد.

مرحله دوم: مرحله نهایی مسابقات قهرمانی کشور حداکثر با 14 شرکت کننده و به روش دوره ای انجام خواهد گرفت. شرکت کنندگان شامل:

- قهرمان کشور در دوره قبل.
- 3 نفر برتر از فهرست درجه بین المللی فیده بر اساس فهرستی که در زمان آغاز مسابقات جشنواره سراسری آزاد کشور موجود است.
- 10 نفر اول از مسابقات جشنواره سراسری آزاد کشور.

تبصره یک: در صورت انصراف هر یک از این بازیکنان، هیچ بازیکنی به هیچ شکل جایگزین نخواهد شد.
تبصره دو: تنها در صورت فرد شدن تعداد شرکت کنندگان، یک نفر بر اساس آخرین فهرست درجه بین المللی فیده به جدول مسابقات اضافه خواهد شد.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 16 خرداد 1389    | توسط: مدیر سایت    | طبقه بندی:    | نظرات()