سایت پیش بینی http://tabrizchess.mihanblog.com 2020-02-20T10:29:13+01:00 text/html 2010-07-27T09:45:08+01:00 tabrizchess.mihanblog.com مدیر سایت نیمه شعبان مبارک باد http://tabrizchess.mihanblog.com/post/704 <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG alt="" hspace=0 src="http://www.pishbin90.ir/pic/shadi.gif" align=absMiddle border=0><IMG alt="" hspace=0 src="http://www.pishbin90.ir/pic/shadi.gif" align=absMiddle border=0><IMG alt="" hspace=0 src="http://www.pishbin90.ir/pic/shadi.gif" align=absMiddle border=0></P> <P align=center><FONT size=4>میلاد مسعود و خجسته امام زمان (عج) مبارک باد</FONT></P> <DIV align=center><FONT face=Tahoma></FONT></DIV> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green"><FONT face=Tahoma>السلام علیک یا مولانا و مقتدانا یا اباصالح المهدی </FONT></SPAN></P> <DIV align=center></DIV> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Tahoma>مولای بی همتا&nbsp;:</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Tahoma>فرزند عزیز زهرا را در پشت پرده غیبت نگاه داشته ای </FONT></SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Tahoma>و ما از دوری و فراغ ناله می زنیم بی آنکه قدم موثری برای رضایت دل عزیزش برداریم. </FONT></SPAN></P> <DIV align=center><FONT face=Tahoma></FONT></DIV> <DIV align=center><FONT face=Tahoma></FONT></DIV> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Tahoma>الهی&nbsp;: این میلاد خجسته را مقارن فرما با عید ظهور . </FONT></SPAN></P> <DIV align=center><FONT face=Tahoma></FONT></DIV> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Tahoma>یا صاحب الزمان&nbsp;</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Tahoma>&nbsp;التماس دعا</FONT> </SPAN></P> <P align=center>&nbsp;</P>